Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Německo-český spolek advokátů (reg. u soudu v Pasově)

STANOVY (zkrácená verze)


§ 1   Název, sídlo, účel

1)    ... Německo-český spolek advokátů (reg. u soudu v Pasově).
Dodatek: spolek s právním a daňový povoláním.


2)    Sídlo: Pasov -  Passau. Administrativní sídlo: Pocking.

3)    ...

4)    Spolek je spojení advokátů  a nové profese auditorskou a daňovou profesi v SRN, CZ a SK pro vzájemnou vyměnu skušenosti, organizace společních akce atd. ... Spolek je nezisková organizace. ...
§ 2    Členství

1)     Členem může byt každý advokát/auditor a daňový poradce z SRN, CZ a SK.

2)    ...

3)    ..

4)    Členství končí
a)    ....písemnou prohlášení

b)    ...

c)    .... vyloučení ...

d)    

 
§ 3    Členský příspěvek

..k 01. únoru za každý kalendářní rok.Aktuálně:  30 EUR za rok


§ 4    Organy

...

2)    Valná hromada

a)    ...
b)    ...

c)    ... 
d)    ....

e)    ....

f)    ....

g)    ....


§ 5    Rada
§ 6    Změny stanov
§ 7    Likvidace

a)    ....

b)     ........ rozhodnutí ..¾ hlasů...

c)    ...

d)    ...Pocking, dne 06.09.1995
Stanovy ve znění dne 20.10.2003

_________________________________________

An die
Deutsch-Tschechische
Anwaltsvereinigung e.V .
Verwaltlungssitz
Stadtplatz 1/ll
D-94060 Pocking                per Fax an: 08531-916821
Členská příhláška


Tím prohlášují vstup do spolku Česko-německých advokátů/ Deutsch-Tschechischen Anwaltsvereinigung e.V. ( DTA) se sídlem v Pasově____________________________________________________________________________

přímení                                 jmeno


____________________________________________________________________________

Adresa                             ulice


__________________________________________
Telefon/Telefax


advokát od  ____________


Se zapsáním udajů do členského seznamu soulasím................ ........................................................
místo, datum                         podpis


účet spolku:

IBAN: DE77 740200742876507

Hypovereinsbank München, 80331 München